Cito-toetsen in groep 4

Leerlingen van groep 4 doen tweemaal per jaar een Cito-toets (Bron: www.citotoetsgroep4.nl). In januari is de eerste Cito-toets en heet de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en is de zogenaamde E4-toets. Wat is nu belangrijk om als ouder of opvoeder te weten over deze toets. Met dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen van groep 4. Daarmee bent u straks volledig op de hoogte. 

 

Welke toetsen worden in groep 4 afgenomen?

Om direct met de deur in huis te vallen zijn dit de Cito’s die in groep 4 worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De leerlingen worden getoetst over alle onderdelen die aan bod is gekomen. Dat gaat dus over: rekenen met getallen tot en met 1, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Wat spelling betreft gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die leerlingen in deze groep moeten kunnen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop leerlingen teksten tot zich nemen. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 aan de beurt en zouden dus gemaakt moeten kunnen worden. 

 

Hoe belangrijk zijn de toetsen in groep 4? 

Om welke reden neemt de basisschool de toetsen af? Wat is er zo belangrijk aan de scores van leerlingen? De school doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen in beeld te brengen. Door tweemaal per jaar te toetsen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten van groep 4 kunnen zo zien of leerlingen genoeg en naar verwachting vooruit gaan. Als dat niet zo is, dan ken een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen. Ook zijn de scores belangrijk voor de uitstroom na het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee. 

 

Voorbereiding op de Citotoetsen 

Het is zeker zo dat de basisschool leerlingen voorbereid op de toetsen die in januari en mei worden afgenomen. De inhoud komt het hele jaar aan bod. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf op school worden voorbereid op de Cito’s. Helaas is dit niet helemaal het geval, want de Cito M4 en E4 verschillen van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de manier van vragen stellen is anders dan op de methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen thuis voor te bereiden. Dat vraagt om goede oefenboeken, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om leerlingen goed voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4. 

 

Cito voor groep 4 thuis oefenen 

Educazione Publishers heeft drie oefenboeken ontworpen voor groep 4. In deel één worden leerlingen klaargestoomd op de onderdelen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van deel 1 en 2. Met ruim 33 oefeningen per deel bieden deze oefenboeken meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 met uw kind te oefenen. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alle inhoud aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door ouders en opvoeders vaak ingezet om hun kinderen te trainen op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek verkrijgbaar. Bezoek voor meer informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

 

Cito-toets groep 4 oefenen 

Als je kind in groep 4 zit worden 2 heel belangrijke toetsen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van leerlingen laten zien. Leraren gebruiken deze resultaten om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Omdat deze scores van belang zijn besluiten veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de toetsen. De oefenboeken van Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de boeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden kinderen zeer goed getraind in alle onderdelen van groep 4